Bakos Ferenc író, haiku költő, műfordító életműve / kulturális örökség

Bakos Ferenc 2009-ben a japán Ito En cég teás palackjával, amelyen Tiszteletreméltó haikuja szerepel.

„Bakos Ferenc író, haiku-költő és műfordító életműve a 20–21. századi magyar irodalom különös értéke. Feltűnést keltettek már pályakezdő prózai írásai is, Esterházy Péter nemzedékének tagjaként megjelent munkái. A 17 szótagos haikuk írása vált azonban életművének meghatározó értékévé. Ebben a szövegformában érvényesült nyelvteremtő ereje, élet- és világszemlélete, az irodalomnak mint nyelvi és gondolati impulzusoknak, váratlan és meghökkentő szószerkezetekben önálló verssé formálása. A haiku ugyanakkor bekapcsolta egy világirodalmi folyamatba, melynek kezdeményező nyelve a japán, ma már azonban megjelenik majd minden nyelvi rendszerben is. Műfordításai révén közvetlenül is kapcsolódik az inspiráló nyelvhez. Vihar Judittal, a japán irodalom magyarországi kutatójával, a magyar–japán haiku-költészeti antológia kezdeményezőjével lefordították a válogatott japán haikuk összeállítását. Népszerűsíti a műformát a magyar irodalmon belül is. A Somogyországhoz (és a Balaton-felvidékhez) motivikus formációban kapcsolódó alkotásai érdekes példát adnak a történelmi régió és a természeti táj egyes elemeinek felhasználási lehetőségeire az irodalomban.”
Professor emeritus dr. Sipos Lajos, József Attila-díjas irodalomtörténész, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Magyar Irodalomtudományi Tanszék


„Bakos Ferenc több mint fél évszázados alkotómunkája választott szűkebb hazájához, Somogyhoz, ezen belül Siófokhoz és a Balatonhoz kötődik. Írásai rendszeresen jelentek meg az országos sajtó és külföldi orgánumok mellett a megye irodalmi folyóiratában, a Somogyban. Munkássága somogyi szempontból meghatározó jelentőségű. A klasszikus japán haiku hagyományait követő haikuiban a táj, amely egyúttal az ember belső világa is, a négy évszakos Somogyhoz és a Balatonhoz kötődik. Költészete Somogyországra jellemzőnek, közismertnek fogadható el. Somogy megye, Siófok város és a Balaton hírnevét szerte a világban öregbítette Japántól az Amerikai Egyesült Államokig, megbecsülését növelte a haiku műfaja terén kifejtett munkásságával és rangos külföldi elismeréseivel.”    
dr. Cs. Varga István, József Attila-díjas ny., hab. irodalomtörténész professzor, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

(Somogy Megyei Értéktárba felvétel: 2022.05.04.)