Története

A Somogy Vármegyei Értéktár Bizottság a hozzá beérkező javaslatok alapján több értékkategóriát figyelembe véve dönt arról, hogy az adott javaslat alapján az ajánlott értéket „Somogyi Értékké” nyilvánítja-e.

A Bizottság „Somogyi értékké” nyilvánítja az olyan épített és természetes környezeti, kulturális értéket, mely megfelel az alábbi feltételek összességének:

  • a somogyi alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, Somogyország történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték, vagy termék,
  • somogyi szempontból meghatározó jelentőségűnek, így Somogyországra jellemzőnek és közismertnek fogadható el,
  • jelentősen öregbíti Somogy megye hírnevét, növelheti megbecsülését Magyarországon és szerte a világon,
  • hozzájárul az új nemzedékek somogyi hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, megerősítéséhez.