Bereczk Sándor (1856-1945) városi főmérnök, műszaki tanácsos munkássága / épített környezet

Bereczk Sándor (1856-1945) városi főmérnök, műszaki tanácsos munkássága

Édesapja, Bereczk Antal varmegyei alügyész és ügyvéd volt, 1857-tól 1859-ig kaposvári polgármester. Bereczk Sándor az elemi iskolát és a gimnázium négy osztályát Kaposváron, a reáliskolát Sopronban és Budán, a királyi főreáltanodában végezte. A budapesti József Műegyetemen öt évig folytatott tanulmányokat, majd Bécsben a Képzőművészeti Akadémiát látogatta (1879–1880). 1881. február 6-án megválasztották Kaposvár rendezett tanácsú város mérnökévé. A Fő utca 5. sz. alatti telket és házat őseitől örökölte. 1887-ben az ott álló zsúpfedeles, falusias jellegű lakóházat és a telken álló gazdasági épületeket lebontatta, majd 1889-től felépíttette a ma is meglevő házat népes családjának. Később főmérnök lett, majd 1912-től mint műszaki tanácsos dolgozott. 1924-ben, 43 év szolgálat után maga kérte nyugdíjazását.

Kaposvár társadalmi, politikai és szellemi életében vezető szerepet játszott. Tagja volt a városi képviselő-testületnek és Somogy vármegye törvényhatósági bizottságának, a Nemzeti Kaszinónak, a mérnöki kamarának, a Mérnök- és Építészegylet helyi osztályának, a Somogy Megyei Takarékpénztár Igazgatóságának, a gimnáziumi választmánynak és az állami elemi iskolák gondnokságának, alelnöke az iskolaszéknek. Részt vett a római katolikus egyházközség munkájában, mint templomatya. 1945 márciusában hunyt el. Sírja a Keleti temetőben található, az általa 1902-ben tervezett Szent Anna-kápolnához vezető út mentén. 2000. október 19-én a Kaposvár város közgyűlése utcát nevezett el róla, 2001-ben Fő utcai házának falán felavatták az emléktábláját.

(Somogy Vármegyei Értéktárba felvétel: 2023.06.21)