Bozsoki János hadnagy (1918-2009) életműve és katonai pályája / kulturális örökség

Bozsoki János hadnagy (1918-2009) életműve és katonai pályája

Bozsoki János Nagybajomban született 1918 április 3-án, tanulmányait is ott kezdte. Később Kaposváron tanult és az egykori Somssich Pál Gimnáziumban érettségizett (jelenleg Kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumban). Jogi tanulmányokat folytatott Szegeden, de ezeket félbehagyta és 1940-ben bevonult a kaposvári tűzér alakulathoz. Harcolt a keleti fronton, ahol meg is sebesült. Kitüntették a Magyar Bronz Vitézségi Éremmel 1943-ban. 1944-ben önként jelentkezett a formálód, de már elit fegyvernemnek számító rohamtüzérséghez. Így került a szigetvári rohamtüzérosztályhoz. Ugyanebben az évben az erdélyi hadszíntéren harcolt, a tordai csatában véghezvitt kimagasló haditettéért elnyerte a Magyar Tiszti Arany Vitézségi Érmet, melyet hivatalosan tizennyolc katonatiszt érdemelt csak ki a második világháború során. 1944-ben megsebesült, sebesülése miatt októberben Budapestre szállították, ahol kórházba került. Korábbi alakulata szintén a bekerített fővárosban rekedt, Bozsoki János sebesülése ellenére is csatlakozott hozzájuk és az egység élésre állt. Bátor helytállása miatt hadnaggyá léptették elő, végül a Sziklakórházban esett a szovjet csapatok fogságába. A háború vége után politizálni kezdett, a Kisgazda Párt Somogy megyei titkára lett. 1948-ban letartóztatták, megpróbálkoztak beszervezésével. Azért, hogy ezt elkerülje, Svájcba távozott. Megkapta a politikai menedékjogot, és az alpesi országban telepedett le, majd később itt családot is alapított. Évekkel később az Oerlikon-Bührle vállalat vezetőmérnökeként elévülhetetlen szerepet játszott egy sikeres páncéltörő rakéta kifejlesztésében, melyet a világ számos hadseregében rendszeresítettek. Aktív szereplője és motorja volt a svájci magyar közéletnek; számos szervezet alapítója, vezetője és tagja volt. A teljesség igénye nélkül néhány ilyen szervezet: Zürichi Magyar Egyesület, Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör, Svájci Keresztény Magyar Munkavállalók Szövetsége. 1993-ban alezredessé léptették elő, valamint egy másik rangos kitüntetésben is részesült. Erről az Új Magyarország című lap 1993 október 16-i száma a következőképpen számolt be: „Bozsoki Jánosnak, a Zürichi Magyar Egyesület ügyvezető elnökének, a „Nemzetőr” Svájci Magyar Hírmondó rovata szerkesztőjének a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitűntetést adományozta Göncz Árpád államfő, melyet tegnap Odor László nagykövet adott át Berlinben.”
Több bajtársi szervezet tagja volt, haláláig kapcsolatban állt egykori bajtársaival, számos beszélgetést folytatott hadtörténészekkel, ilyen módos segítve kutatásaikat. 2009. november 16-án hunyt le Zürichben, ott is helyezték örök nyugalomra a Schwandenholz temetőben.
2016-ban szülővárosa a „Nagybajom város díszpolgára” díjat adományozta neki. 2021-ben civil kezdeményezésre neve és rövid életrajza kikerült a Somssich-Táncsics Gimnázium Baráti Köre Egyesület Oltalom Alapítványának honlapjára, mint az iskola egykori neves diákja.

Adatközlő: Huszár András

(Somogy Megyei Értéktárba felvétel: 2022.05.04.)