Csáky Ferenc (1895-1954) munkássága / agrár- és élelmiszergazdaság

Csáky Ferenc (1895-1954) munkássága

Csáky Ferenc (Kéthely, 1885-Szentendre, 1954) a két világháború közötti időszak legjelentősebb és legeredményesebb sertéstenyésztő szakembere volt.

A szakmai munkája mellett széleskörű ismeretterjesztő tevékenységet folytatott a vidéki gazdák körében a sertéstartás és -hízlalás színvonalának emelése érdekében. Az ő módszerén alapul a mai korszerű sertéshizlalási technológia.

Az 1920-as években a szövetkezeti sertéshízlalást Csáky Ferenc fejlesztette, magas színvonalra emelte, Európában elsőként vezette be a bizományi sertéshízlalást. 

A munkája részeként tudományos tevékenységet folytatott, új sertéshízlalási technológiát kísérletezett ki, könyveket írt, feladatának tartotta a vidéki gazdák képzését, oktatását.  

(Somogy Megyei Értéktárba felvétel:  2018.09.19.)