Deák Varga József (1928-2020) életműve / kulturális örökség

Deák Varga József (1928-2020) életműve

Deák Varga József (1928-2020) életműve
Deák Varga József a Veszprém vármegyei Dabrony községben Varga József néven látta meg a napvilágot 1928. március 19-én. Gyermekkorát a Börzsönyben töltötte, szülei erdésznek szánták. A sors azonban más szerepet szánt neki, mivel a második világháború miatt fel kellett függesztenie erdészeti egyetemi tanulmányait. A hazaszeretet mindig is meghatározó volt az életében, ezért annak ellenére önként jelentkezett katonai szolgálatra, hogy még csak tizenhat éves volt. Idősebbnek adta ki magát. A tüzérekhez osztották be, rádiós kiképzést is kapott, de harctéri bevetésére már nem került sor. A szovjet erők közeledtével egysége folyamatosan hátrált nyugati irányba, így végül Ausztriában esett amerikai hadifogságba. Szabadulása után visszatért hazájába. Az újjászerveződő hadsereg hadtápos katonájaként került Nagybajomba, ahol megismerkedett élete szerelmével. 1951. április 10-én Nagybajomba vette feleségül Haám Györgyi Apollóniát, akivel annak 2012-ben bekövetkezett haláláig boldog házasságban éltek. Három gyermekük született, Anikó, Dénes és Kinga. Nem sokkal ezután majd négy évtizedre megszakadt a kapcsolata a településsel, kitelepítették őket Nagybajomból. Először Kaposvárra költöztek, később Komlón vállalt munkát, a helyi bányamérnökségen lett bányamérő. Ezt követően az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatalhoz került, ahol két technikusi és egy mérnöki vizsgát tett. 1956 nyarán változtatta meg a nevét Deák Varga Józsefre. Huszonkét évig dolgozott a Pécsi Geodéziai és Térképészeti Vállalatnál, végül pedig a Kartográfiai Vállalatnál fejezte be mérnöki pályafutását. Közben Kaposváron építették fel otthonukat, de miután gyerekeik mind kirepültek a családi fészekből, elhatározták, hogy visszatérnek Nagybajomba. A Sárközy kúria egy részét vásárolták meg, a másik része az önkormányzat tulajdonában volt. Itt alapította meg 1992-ben a Sárközy István Helytörténeti Múzeumot. Szeretett felesége a névadó Sárközy István szépunokája volt. A kiállítás gerincét a Sárközy-család fennmaradt festményei és bútorai képezték, amely az évek során komoly néprajzi, hadtörténeti, helytörténeti és heraldikai szekcióval bővült. Mindenképpen említésre érdemel Deák Varga József óngyűjteménye, valamint az a tény, hogy ő maga kalauzolta végig a gyűjteményen az érdeklődőket. Munkája mellett térképtörténeti kutatásokat végzett és nagyon érdekelte a címertan. 1951-ben kezdett foglalkozni a címerekkel, és mivel mindig szeretett rajzolni, tehetsége is volt hozzá. Címerek másolásába kezdett. Emellett komoly heraldikai kutatásokat is végzett, így idővel olyan szintre fejlesztette különleges képességét, hogy a ’70es évek végén már múzeumok megbízásából másolt régi okleveleket és címereket. A rendszerváltás idején merült fel a gondolat a somogyi megyeszékhely vezetőiben, hogy a település régi címerét kellene újra használni. Ez volt Deák Varga József első ilyen jellegű hivatalos munkája. Ezután következett a megye, majd több, mint 150 somogyi település címere. Olyan szintű ismertségre és elismertségre tett szert, hogy felkérést kapott tolnai és zalai önkormányzatokól is. Hosszú évtizedek alatt rendszeresen tartott előadásokat a heraldikáról a vármegyében. Rendszeresen tartott előadásokat, publikált a Turul című kiadványban, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönyében. Közösségének tevékeny és megbecsült tagja volt, a nagybajomi múzeum alapítója, lelke és motorja is egyben. A ’90-es években a Nagybajomi Faluszépítő Egyesület elnöki tisztségét is ő töltötte be. 2007-ben emlékplakettel jutalmazták Nagybajom kulturális életében végzett elismerésként. Deák Varga József 2020. december 1-jén hunyt el, nyughelye a nagybajomi temetőben található.

Örökségünk – Somogyország Kincse cím: 2019.10.28.
Somogy Vármegyei Értéktárba felvétel: 2023.11.14.