Göllei kálvária / épített környezet

A göllei temetőben kialakított mesterséges dombon 1907-ben Sütő Gyula plébános kezdeményezésére kezdték meg a kálvária építését. Krisztus és a két lator keresztje mellett, Szűz Mária és Szent Erzsébet szobrai állnak. A 14 stáció, a szobrok és a keresztek árát 2-3 göllei család adta össze.  A stációkat homokkőből faragták, a bennük levő kerámia domborművek a pécsi Zsolnay gyárban készültek.  A kálvária közepén áll a leventék által az I. világháború hősi halottjainak emlékére készített Hősök sírja. A kálváriát és a szobrokat 2006-ban újították fel, a felújítás költségét a göllei családok finanszírozták. Azóta az önkormányzat tartja karban. A kálvária helyi építészeti értékvédelem alatt áll. 

(Somogy Megyei Értéktárba felvétel:  2016. 11. 3.)