Kereki Fehérkő vára / épített környezet

Kereki Fehérkő vára

A Kerekitől délnyugatra magasodó meredek oldalú dombon állnak a középkori Fehérkő várának a romjai. A várat valószínűleg a XIII. században építették, de már 1490-ben kirabolták és felégették a magyar trónra törő Habsburg sereg katonái.  A vár hányatott sorsa megpecsételődött, amikor a török támadások és foglalás ellen 1544-ben a magyar katonaság felrobbantotta. A XVII. század elejére pedig szinte teljesen  elpusztult a vár, a téglából és kevés kőből épült vár romjait a XVIII-XIX. századtól lassan bontogatták a környékbeliek és építkezésekhez felhasználták a téglaanyagát.

A romterület helyreállítása 1959-ben kezdődött a terület kitisztításával, 1961-62-ben régészeti feltárás történt. 1962. és 1983. között a legszükségesebb helyreállítási és állagmegóvási munkákat végezték el.    

A vár eredetileg kétemeletes lehetett, magas támpillérekkel megerősített falai voltak és sajátos formájú belső tornya. A lakószárnyak valószínűleg díszesek, előkelő kialakításúak lehettek, erről árulkodnak az ásatások során előkerült míves, mázas kályha-csempe darabok.
A romterület turisztikai fejlesztését és az állagvédelmét 2018-ban tervezi a terület kezelője, a SEFAG Zrt.

(Somogy Megyei Értéktárba felvétel:  2017.11.22.)