Kéthelyi egykori Fancsi-vár / épített környezet

Kéthelyi egykori Fancsi-vár

A 16. század közepén Magyarország és főként a Habsburg Birodalom védelme érdekében, egy új török elleni védelmi rendszer kialakítására volt szükség. A mohácsi csata után a török seregek akadálytalanul vonulhattak végső céljuk, Bécs felé. A védelmi rendszer kialakításakor új várak építésére nem volt elegendő idő, sem elegendő pénz, ezért elsősorban templomokat, kolostorokat, családi kastélyokat, udvarházakat erődítettek meg. Az Adriától az erdélyi végekig terjedő várrendszer egésze 1570-re, az ennek részét képező - a Balaton és a Dráva közti - várláncolat 1541-1556 között épült ki, amelynek része volt a kéthelyi Fancsi-vár is.

Az épület, amelyet megerődítettek Fancsi Gáspár (régebbi névalakok: Fanch, Fanchy, Fánhy) veje által 1496-1501 között szilárd anyagból  épített kisebb kastélya, udvarháza lehetett.  A megerősítésre valószínű 1547-1555 között került sor, mert Nádasdy Tamás országos főkapitány 1555-ös várjegyzékében, már mint castellum  szerepelt. A várak fenntartásáról egy ideig a saját birtokosaik gondoskodtak, innen a vár neve is.

A Fancsi-vár és a hasonló kis erődítések önállóan nem voltak képesek a török feltartóztatására, de nem is ez volt a feladatuk. Figyelőszolgálatot látott el a Balaton délnyugati átkelője és Kanizsa irányában. 

1566-ban elesett a kulcsfontosságú szigetvári vár, valamint a Balaton és a Dráva közötti több kisebb vár is, még Kéthely legtovább maradt magyar kézen. A törökök 1586-ban foglalták el a kastélyt és felégették a falut.  

A jelentősebb várakat a török kiűzése után I. Lipót leromboltatta, a kisebbek sorsa is pusztulás lett. A Fancsi-vár magját adó egykori kastély építőanyagát az utókor felhasználta különböző építkezésekhez.

Az egykori vár meglevő 3-5 méter mély és 8-12 m széles sáncai jelzik a vár létezését. A várárkon belüli terület 48x48 méter. A 19. században az egykori sáncokon alakította ki a kéthelyi zsidó közösség a temetőjét, amelynek síremlékei ma is itt állnak.
 
(Somogy Megyei Értéktárba felvétel:  2018.03.21.)