Krisztus király templom, Somogyfajsz / épített környezet

Krisztus király templom, Somogyfajsz

A templom 1923–25 között épült Lamping József kaposvári építész tervei alapján, saját kivitelezésében. Kund Gusztáv, a fajszi hitbizomány tulajdonosa és Berkenyés István plébános anyagi hozzájárulása teremtette meg az anyagi alapját a templomépítésnek. A falu katolikus hívei is kivették a részüket a munkából. A Krisztus király tiszteletére felépült templomot Rott Nándor veszprémi megyés püspök szentelte fel 1925 októberében.

A templom kelet–nyugati hossztengelyes, aszimmetrikusan elhelyezett, négyzetes hasáb alakú toronnyal épült, a bejárat két oldalát három-három oszlop keretezi. Felette a Lamping-épületekre jellemző hármas osztású, íves ablakok láthatók, legfelül rózsaablak. A belső teret négyszakaszos csehsüveg-boltozat fedi. A hajó közepén a kereszthajó zárófalát nagy méretű, Róth Miksa által készített színes üvegablakkal zárták le a félköríves nyílásban. A hajó két oldalán látható üvegfestmények Jézus születését és kereszthalálát, a szentélyben levő Szent Pált és Pétert ábrázolja. A falakon a magyar szentek szobrai: Szent István, Szent László, Szent Imre, Szent Erzsébet, illetve Pádovai Szent Antal és Szent József láthatók. A keresztút stációi égetett téglából készültek, a hosszanti falakon és a boltozatok pillérein helyezték el egyforma építészeti keretbe foglalva. Az öreglaki bútorgyár szállította a tölgyfa padokat, ennek fedezetére a plébános 950 db fenyődeszkát adott. Az oratóriumban látható nagy méretű oltárképet (Jézus megkeresztelkedése a Jordánban) a falu egykori birtokosa, Révai Elekné hozta Rómából 1776-ban, ez az egykori ferences kápolnában volt. A két fehérmárvány oltár (Szűz Mária szeplőtelen szíve és a Fájdalmas Szűzanya) szintén remekmű. A talapzaton álló Jézus szíve, illetve Szűzanya-szobrokat Kustos István 1958-ban, a Lourdes-i Szűzanya szobrát Lakatos György 1956-ban állíttatta.

(Somogy Vármegyei Értéktárba felvétel: 2023.06.21.)