Matyikó Sebestény József író, költő, etnográfus, muzeológus munkássága / kulturális örökség

Matyikó Sebestény József író, költő, etnográfus, muzeológus munkássága

Matyikó Sebestyén József igazi polihisztor volt. Írói munkássága több könyvben, újságban, folyóiratban jelent meg, kutatásai főként Siófok kulturális hátterének feltárására, a Balaton környékének, az ott élő emberek életének, jeles személyiségeinek történetére irányult. Nagy érdeme volt abban, hogy Kálmán Imre szülőhelyének és életének a város emléket állított. Ebben a zeneszerző családja is segítségére volt. Verseit a Vasra vert fohász című kötetben publikálta, melyet Varga Imre szobrászművész illusztrációi gazdagítottak. Személyes vallomása példaértékű, az első generációs értelmiség feladatának fontosságáról, kötelességéről ír „Az elődeinknél különbek legyünk” című írásában. Tagja volt a Magyar Néprajzi Társaságnak, az Országos Honismereti Szövetségnek és a Magyar Írószövetség is tagjai közé választotta.

(Somogy Megyei Értéktárba felvétel: 2021.10.28.)