Mesztegnyői római katolikus templom és kolostor / kulturális örökség

(Forrás: Mesztegnyői Honismereti Egyesület)

A Nepomuki Szent János Római Katolikus templom és kolostor 1750-56 között épült barokk stílusú épületegyüttes országosan védett műemlék, amely Mesztegnyő településképének meghatározó eleme.

A templom a gróf Hunyady család kegyúri templomaként épült, az építésében közreműködtek a gróf által behívott ferences szerzetesek. A templom belső terét Dorffmeister István freskói díszítik, különösen értékesek a barokk oltárképek.  A ferencesek a kolostort csak 1788-ig használhatták, mert az uralkodó feloszlatta a szerzetesrendeket. Ezután uradalmi gazdasági célokra használták a kolostort, majd 1872-ben a Hunyadyak a Szent Vince rend apácáit telepítették az épületbe. Az apácák a település oktatási és leánynevelési feladatait látták el, meghatározó szerepük volt a falu kulturális életében egészen 1945-ig. Azóta a helyi általános iskola működik az egykori kolostorban. 

 

(Somogy Megyei Értéktárba felvétel:  2019.02.20.)

(Fotó forrása: Mesztegnyői Honismereti Egyesület)