Őrtilosi Zrínyi – Újvár / épített környezet

Őrtilosi Zrínyi – Újvár

Somogy megyében Zala megye és Horvátország határánál a Mura és a Kanizsa-patak összefolyása fölött emelkedő dombon Zrínyi Miklós 1661-ben kezdett a vár építésébe a saját jövedelméből. A stratégiai jelentőségű várépítést később pénzzel és felszereléssel támogatta a szomszédos Stájerország és a Velencei Köztársaság. A vár földből és fából készült szabálytalan alaprajzú palánkvár 300-500 fős őrség befogadására volt alkalmas, később elővéddel és szárazárokkal bővítették.  A vár sorsát a Habsburg-udvar és a törökök közötti béketárgyalások bizonytalanná tették. 1664. nyarán a hatalmas török támadást majdnem egy hónapig sikerült visszaverni és tartani a várat, de a felrobbant lőporkészlet miatt kénytelenek voltak feladni.  A török kézbe került várat három nap alatt teljesen lerombolták. A vár jelentőségét mutatja, hogy a háborút lezáró vasvári béke tartalmazza, hogy a várat nem építheti újjá egyik fél sem.  

(Somogy Megyei Értéktárba felvétel:  2016. 11. 3.)