Hősök Temploma, Kaposvár / épített környezet

Templombelső (Fotó: ifj. Lőrincz Ferenc)

Kaposváron a Keleti temető mellett áll a Hősök Temploma (más néven Jézus Szíve Templom). Építésével kapcsolatban elmondható, hogy 1925 márciusában történt meg az első kapavágás, de az ünnepélyes alapkőletételre július 5-én került sor, amikor a falak már több méter magasan álltak. A neoromán jellegű, egyszerű külsejű, latin kereszt alaprajzú templom egy toronnyal épült. A szentély és a kereszthajó záródása félköríves. A szentély mellett a kör alaprajzú keresztelőkápolna és a sekrestye alacsony tömege fejezi be az épületet. 1929-ben megszervezték magát a Jézus Szíve Plébániát, s 1930-ban Boldizsár József Zoltánt nevezték ki plébánossá. Áldásos tevékenysége kapcsán állandó jelleggel a város munkásnegyedének képviseletét és szolgálatát vállalta. Az 1950-es évektől utóda Agg József főesperes, plébános. A Hősök Temploma igen gazdag freskódíszítését Gebauer Ernő festőművész készítette az 1948-49-es években. A toronyban négy harang foglal helyet. Az egyik harang felirata szerint azt „a magyar katonák vitézségének megörökítésére a kaposvári helyőrség és a Somogy megyei vitézek ajándékozták”. A templom falán számos emléktábla örökíti meg a magyar katonák áldozatát, köztük az, amelyet 1929. augusztus 25-én a cs. és kir. 24. tábori vadászzászlóalj hősi halottainak szenteltek. 2000 május végén, a magyar hősök és mártírok emléknapján a templom előtt avatták fel az elesettek 4,3 méter magvas márvány obeliszkjét, Kling József szobrászművész alkotását. Egy év elmúltával a templomhajó belső falán elhelyezett márványtáblákat adták át, amelyekre több mint 1.100 elesett somogyi katona, munkaszolgálatos és polgári áldozat nevét vésték fel a Mártírok és Hősök Közalapítvány kezdeményezésére. A templom alapító okirata a következő emelkedett sorokkal fejeződik be: „Hirdesse az új Istenháza az Úr dicsőségét, vitéz katonák hősies önfeláldozását. Kaposvár város közönségének megértő bőkezű áldozatkészségét. Legyen egyúttal példakép az utódok számára, miként járjanak apáink nyomdokain ínséges időkben”.

(Örökségünk - Somogyország Kincse cím: 2014)
(Somogy Megyei Értéktárba felvétel:  2014.06.11.)